Depressie

Heb je nergens zin meer in? Lijk je tot niets meer instaat?  Heb je last van negatieve gedachten en suïcidaliteit? Een depressie kan zich geleidelijk ontwikkelen en het omvat zowel emotionele, psychische als fysieke klachten zoals slaapproblemen, eetproblemen, zelfverwonding, donkere gedachten,... Dringend psychologische zorg is vereist.


De prijs bedraagt €60 per sessie (50 min.)

 

Een depressie is de ziel die ziek is. Wanneer iemand zegt dat hij een periode van verschillende weken en/of maanden nergens nog zin in heeft en dat de treurige gevoelens en het gevoel van leegheid blijven duren, dan lijdt deze persoon waarschijnlijk aan een depressie. Niets interesseert hem nog. Hij denkt in die periode alleen nog maar aan negatieve zaken. Zijn hele bestaan lijkt beheerst te worden door die somberheid. Een depressie is dus een langdurige aandoening.

Een depressie kenmerkt zich eigenlijk door twee soorten symptomen.

Psychische symptomen zoals droefheid, wanhoop, lage zelfwaarde, lusteloosheid, schuldgevoelens, negatief denken, suïcidegedachten.

Meer biologisch of lichamelijke georiënteerde symptomen zoals slaapproblemen, eetproblemen, verminderde seksuele drift, vermoeidheid, minder energie, onmogelijkheid om plezier te beleven.

Hiervoor kunt u bij mij terecht

  • depressie behandeling
  • hulp bij depressie
  • omgaan met depressie