Emotionele problemen

Sommige mensen hebben last van een laag zelfbeeld of een gebrek aan zelfvertrouwen. Anderen hebben angsten waardoor hun dagelijks functioneren niet meer lukt. Maar misschien ben je hoogsensitief. Noémie helpt je graag met deze moeilijkheden: rouw- en traumaverwerking, opbouwen positief zelfbeeld, aanpakken angsten, aanleren sociale vaardigheden, opbouwen weerbaarheid,...


De prijs bedraagt €60 per sessie (50 min.)

Maak een afspraak

 

 • traumaverwerking
 • rouwverwerking
 • negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen
 • problemen in de contacten met leeftijdsgenoten
 • faalangst of andere angsten of fobieën
 • onduidelijke lichamelijke klachten
 • problemen door vervelende of schokkende ervaringen
 • gedragsproblemen, onrustig, agressief gedrag, verhoogde prikkelbaarheid
 • hoogbegaafdheid, autisme, hoogsensitiviteit
 • stemmingsproblemen, teruggetrokken, in zichzelf gekeerd
 • psychische klachten of problemen die niet alleen zijn op te lossen
 • depressiviteit
 • zelfmoordgedachten
 • risicovol gedrag
 • identiteitsvragen
 • slaapproblemen
 • eetproblemen
 • problemen in het gezin en de opvoeding

Als kinderpsychotherapeute kan ik professionele therapeutische hulp bieden voor je kind. De ontwikkeling van een kind loopt niet altijd vlot en spontaan goed. Soms is er een gekende problematiek aanwezig bij uw kind en zoekt u hiervoor begeleiding. Maar een kind kan ook (tijdelijk) vastlopen in een bepaalde ontwikkelingsfase of rond een bepaald thema. Soms gebeuren er dingen die een kind diep raken en die hij/zij niet vanzelf verwerkt krijgt.

De therapievorm is cliëntgericht met de unieke kwaliteiten van het kind waarbij de eigen kracht centraal staat. Daarom is het belangrijk dat de therapeut de “taal” van het kind leert begrijpen. Dit kan ik doen door goed te observeren, het kind te begeleiden binnen zijn spel of de gesprekken, maar vooral door het kind zelf het tempo van de therapie te laten bepalen. Ieder kind toont zichzelf en het probleem achter de klacht op een unieke manier.

Ik gebruik speltherapie en creatieve therapie (kinderen), gesprekstherapie (jongeren)