Jouw hulpvraag

Je kan overleggen met jouw huisarts of specialist rond een verwijzing, maar je kan ook op eigen initiatief contact opnemen.
We starten steeds met een kennismakingsgesprek (intake), waarna we samen afstemmen hoe de begeleiding er verder zal uitzien.

Mogelijks zijn enkele gesprekken binnen de verkennende fase voldoende en kan je aan de hand van concrete tips uit het adviesgesprek alleen verder. 

De eerste fase van de verkennende gesprekken kan ook verder uitmonden in het gezamelijk opstarten van een psychologische begeleiding.
Afhankelijk van de aard van de klachten kan deze begeleiding van kortere duur zijn (enkele weken tot maanden) of eerder een langdurige begeleiding vereisen (maanden tot jaren). 

Na de verkennende fase kan echter ook een diagnostische fase worden opgestart waarbij we verder gaan exploreren van waaruit de problemen kunnen ontstaan. Voor verdere informatie hierrond, zie rubriek diagnostiek.

Herkent u zich in één van bovenstaande hulpvragen? Neem gerust contact met me op. Een gesprek met je huisarts kan helpend zijn, maar is niet noodzakelijk om hulp op te starten. We starten steeds met een verkennend gesprek (intake). Hierin verhelderen we je hulpvraag en bespreken concreet hoe vaak en hoe lang we de mogelijke begeleiding zullen opstarten. 

Deze heldere afspraken verzekeren een goede samenwerking

Noémie maakt steeds ruim tijd voor elke cliënt. Dat stipte engagement geldt ook wederzijds.

Probeer op tijd te komen, zo respecteer je de volgende cliënt.

Als je verhinderd bent te komen, gelieve minstens 24 uur op voorhand te verwittigen. Zoniet, wordt de sessie aangerekend.

Heb je uiterst dringende vragen, dan kan je telefonisch advies vragen. Je kan ook beroep doen op Noémie voor verslaggeving tov derden. Telkens geldt een uurtarief van €50 per gepresteerd uur.