Ontwikkelings-
problemen

Soms heb je er een hekel aan dat iedereen zomaar een label wordt opgekleefd, maar minstens even vaak is het een opluchting als je weet waarom je kind anders reageert. Je kan bij Noémie terecht met al je hulpvragen rond de ontwikkeling van je kind. Ook bij complexere moeilijkheden zoals autisme, ADHD, gedragsproblemen, dwangstoornissen, ... kan je bij haar terecht.


De prijs bedraagt €55 per sessie (45 min.)

Maak een afspraak

 

Ik streef naar een kwaliteitsvolle hulpverlening waar het kind, de jongere en het gezin centraal staan. Ik engageer mij als psychotherapeut om de “taal” van het kind binnen zijn context te begrijpen. Dit doe ik door goed te observeren, het kind te begeleiden binnen zijn spel of de gesprekken, maar vooral door het kind te volgen in zijn kracht en hierin zijn tempo te respecteren. Ieder kind toont zichzelf en het probleem achter de klacht op een unieke manier. Om dat duidelijk te krijgen pas ik verschillende psychotherapeutische technieken toe (o.a. speltherapie, focussing, creatieve therapie, gesprekstherapie, relaxatie,…). Hoeveel een therapeut ook weet … alleen het kind weet, bewust of onbewust, hoe het precies zit. Ze geven op hun eigen unieke wijze aan op welke manier ze het beste geholpen kunnen worden. Samen met de ouders als ervaringsdeskundigen proberen we de ontwikkeling terug in goede banen te leiden.

Gekende ontwikkelingsproblemen zijn:

 • ASS (autisme spectrum stoornis)
 • ADHD (hyperactief) of ADD (atention deficit disorder)
 • ODD (oppositional defient disorder) (oppositioneel opstandig gedrag)
 • OCD (obsessief compulsief gedrag)
 • dwangneurose DCD (developmental coordination disorder)

Symptomen kunnen zijn:

 • negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen
 • problemen in de contacten met leeftijdsgenoten
 • faalangst of andere angsten of fobieën
 • onduidelijke lichamelijke klachten
 • gedragsproblemen, onrustig, agressief gedrag, verhoogde prikkelbaarheid
 • hoogbegaafdheid, autisme, hoogsensitiviteit
 • stemmingsproblemen, teruggetrokken, in zichzelf gekeerd
 • psychische klachten of problemen die niet alleen zijn op te lossen
 • depressiviteit
 • zelfmoordgedachten
 • risicovol gedrag
 • identiteitsvragen
 • slaapproblemen
 • eetproblemen
 • geen emoties herkennen bij anderen (gebrek aan empathie of inlevingsvermogen. of theory of mind)

Giervoor kunt u bij mij terecht

 • gedragstherapie
 • creatieve therapie
 • kinderpsycholoog
 • gezinstherapie
 • gedragsstoornis
 • ontwikkelingsstoornis