Psychodiagnostiek

Naast psychologische begeleiding kan je in de praktijk ook terecht voor psychodiagnostiek. Dit kan bestaan uit het verder bekijken van de sociaal-emotionele ontwikkeling van jouw kind (belevingsonderzoek), maar ook een aandachts- of intelligentieonderzoek zijn mogelijk. De resultaten hiervan worden mondeling in een adviesgesprek meegedeeld in combinatie met een schriftelijk verslag indien gewenst.

Belevingsonderzoek kind:

€50 per sessie

 

Intelligentie-onderzoek WISC-V:

€125 testafname (2u) en kopie van het voorblad (vb. ifv aanvraag logopedie)

€150 testafname (2u) en uitgebreid verslag voor derden

 

Aandachtonderzoek TEA-Ch:

€125 testafname en kopie voorblad

€150 testafname en uitgebreid verslag voor derden

 

Screeningsonderzoek ASS en AD(H)D:

€50 per sessie

 

De betaling gebeurt steeds contact op het einde van de sessie. 

Afhankelijk van de mutualiteit waarbij u aangesloten bent, is er een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk voor psychotherapie. Voor meer info, raadpleeg de website van uw ziekenfonds.